Woensdag 20 september is Destelheide uitzonderlijk gesloten.