Internationaal

Me You Us (Margi Geerlinks)

Destelheide gaat steeds meer de internationale tour op! We netwerken met andere jeugdcentra in de platforms van de Raad van Europa en ENYC. En we organiseren ook eigen internationale uitwisselingen met jongeren!

De afgelopen jaren is Destelheide steeds internationaler gaan werken. Dat uit zich onder meer op volgende vlakken:

- we nemen jaarlijks deel aan het European Platform for Youth Centers van de Raad van Europa + ook aan andere relevante internationale bijscholingen

- we ontvingen voor de periode 2016-2018 het Quality Label van de Raad van Europa als excellent jeugdcentrum naar hun strenge standaarden

- we organiseren tweejaarlijks een internationaal uitwisselingsproject met jongeren, zoals in 2016 Me You Us

- vanaf 2017 werken we met EVS-vrijwilligers

- en er zijn nog veel meer plannen en ideeën op komst!

Heb je vragen of ideeën? Mail lies.jacob(at)destelheide.be!