NIEUW - Masterclass Benjamin Vandewalle 21-25 augustus

(English version below)

Benjamin Vandewalle is als Brusselse choreograaf gekend om zijn werk in verschillende contexten. Met de voorstelling ‘Birdwatching 4x4’, waarbij het publiek in een mobiele observatiebox door de stad reed, maakte hij een belangrijke shift in zijn artistieke ontwikkeling. Hij trad buiten de muren van zijn vertrouwde dansstudio en ging de uitdaging van dansen in de openbare ruimte aan. Wij vroegen hem om rond deze ervaring, de gehanteerde methodiek en het werkproces een masterclass in Destelheide te geven.

In een studio probeer je een veilige plek te creëren waar alles gecontroleerd wordt: het klimaat, de wind, de tempratuur, het licht. De openruimte bestaat juist uit onvoorspelbare zaken: oneffen gronden, temperatuurverschillen, wind, regen, wisselend licht en eindeloze richtingen naar waar je kan dansen. Dansen in de openbare ruimte is voor mij een heuse ontdekkingstocht waar je heel snel moet kunnen ageren op nieuwe situaties.” – benjamin Vandewalle

  • Ben je een beweger die graag werkt met de ruimte?
  • Hou je ervan om de kijkwijze van het publiek te beïnvloeden?
  • Dan is de masterclass met Benjamin Vandewalle iets voor jou!

 

Praktisch:

Wat?
Tijdens deze vijfdaagse masterclass creëren we (dans)materiaal, afgestemd op het Destelheide domein dat het publiek zal uitnodigen om alle zintuigen open te zetten. We gaan op zoek naar dansfrases die de interactie en het perspectief van de kijkers kunnen beïnvloeden. Op het festival SPOT ON op 16 september testen we dit materiaal uit op een divers publiek.
Je verblijft in vol pension. De workshop, maaltijden en overnachtingen zijn inbegrepen in de prijs.

Wanneer?
Van maandag 21 augustus 9u tot vrijdag 25 augustus 17u en toonmoment op SPOT ON op 16 september

Voor wie?
Iedereen van 18 jaar of ouder die semi-professioneel of als gevorderde amateur met beweging bezig is.

Waar?
Destelheide, Dworp (vlakbij Brussel)

Prijs?
300 (-35-jarigen)
350 (+35-jarigen)

Info en inschrijven?
http://www.destelheide.be/masterclass-benjamin-vandewalle-21-25-augustus-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Nikola Milatovic

 

IN ENGLISH:

Benjamin Vandewalle is Brussels based choreographer known for creating his work in different contexts. With his show 'Birdwatching 4x4', in which the audience drove through the city in a mobile observation box while looking out to see the dancers dance in public space, he made an important shift in his artistic development. He went outside the walls of his familiar dance studio and embraced the challenges of dancing in public space. We asked him to give a masterclass in Destelheide to introduce us to his working methods and his experience.

"In a studio, you try to create a safe place where everything is controlled: the climate, the wind, the temperature, the light. The open space contains factors that may vary: uneven grounds, temperature differences, wind, rain, changing light and endless directions in which you can move and dance." - Benjamin Vandewalle

Practical information:

During this five-day master class, we create (dance) material tailored to Destelheide’s domain that will invite the audience to open all the senses. We are looking for dance phrases that can influence the interaction and perspective of viewers. At the SPOT ON festival on September 16th, you’ll be able to test this material on a diverse audience.

All expenses during your stay are included- the workshop, meals and nights.

When?
From Monday 21st  August 9 am to Friday 25th  August 17:00 with show time on 16th  September during the SPOT ON festival in Destelheide.

Who can participate?
Any person being 18 or older who is a semi-professional or advanced amateur dancer.  

Where?
Destelheide, Dworp (near Brussels)

What is the price?
300 euros (-35 year olds)
350 euros  (+ 35 year olds)

Where can I sign up?
http://www.destelheide.be/masterclass-benjamin-vandewalle-21-25-augustus-2017